Niższy status społeczny kobiet w stosunku do mężczyzn.

10 marca 2018

W dziedzinie praw kobiet w Polsce mamy dużo do zrobienia ponieważ, niestety status kobiet jest o wiele niższy od mężczyzn. Według Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia, nasz kraj zajmuje 19 miejsce w Europie pod względem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, gdzie najgorzej wypadamy w sferze równych zarobków oraz służby zdrowia. Niekorzystnie wypadamy również w sferze małżeńskiej, kobiety są dyskryminowane w kwestii dotyczących podejmowania wspólnych decyzji dotyczących własności nieruchomości, gruntów i finansów.

Na przestrzeni przeżytych lat, z racji dojrzałego wieku, dostrzegam wiele pozytywnych zmian w dziedzinie równego statusu kobiet i mężczyzn, jednak wciąż jest wiele do zrobienia w wielu dziedzinach życia społecznego np. w sferze zajmowania stanowisk kierowniczych przez mężczyzn, niskich płac w zawodach sfeminizowanych ( Służba Zdrowia, Edukacja, Pomoc Społeczna) przez kobiety w porównaniu z zawodami zdominowanymi przez mężczyzn, otrzymywaniu niemoralnych propozycji od mężczyzn zajmujących kierownicze stanowiska.

Przeciętne zarobki kobiet w Polsce są o 18,8% (wg. Pracuj.pl) niższe od zarobków mężczyzn, różnica pogłębia się na niekorzyść kobiet od kilku lat. Wydaje się być co najmniej dziwnym fakt, o niższych płacach dla kobiet, gdyż wg. GUS pracujące kobiety w Polsce, są lepiej wykształcone od mężczyzn. W Unii Europejskiej, kobiety stanowią 60% absolwentów wyższych uczelni, zaś w Polsce 65% .

Proces osiągania równości społecznej ze względu na płeć, oraz w wymiarze politycznym, społecznym, rodzinnym, w sferze prywatnej, zawodowej, ulega bardzo powolnym zmianom dlatego my kobiety, powinniśmy przeciwstawiać się traktowaniu siebie gorzej tylko dlatego, że jesteśmy kobietami.

Budujmy wspólny front pozytywnych przemian, w obrębie polityki poprawiającej sytuację zawodową kobiet poprzez:

 1. solidaryzowanie się
 2. nie rywalizowanie między sobą
 3. nie krytykując się
 4. inspirując się wzajemnie
 5. celebrując naszą kobiecość bez ulegania fałszywym presjom na piękno
 6. dystans do siebie związany z wyglądem
 7. dbając o naszą osobowość
 8. dbając o indywidualną charyzmę każdej z nas
 9. WSPIERAJĄC SIĘ WZAJEMNIE i najważniejsze
 10. MIEĆ ODWAGĘ MÓWIĆ O SWOICH POTRZEBACH I KONIECZNIE WIERZYĆ W SWOJE MOŻLIWOŚCI
 11. PRETENDOWANIE I ZAJMOWANIE STANOWISK W INSTYTUCJACH RZĄDOWYCH BY MÓC DECYDOWAĆ, KSZTAŁTOWAĆ CODZIENNĄ, OTACZAJĄCĄ NAS RZECZYWISTOŚĆ, ZAPOBIEGAJĄC NIERÓWNOŚCIOM SPOŁECZNYM.

Chciałabym dożyć czasów, w których wartość wskaźnika kobiet i mężczyzn zatrudnionych, sprawujących władzę w instytucjach rządowych, będzie oscylować w równych procentach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *